اسامی دانشجویانی که گواهینامه موقت کارشناسی آنها صادر شده است

اسامی دانشجویانی که گواهینامه موقت کارشناسی آنها صادر شده است

( جهت دریافت گواهینامه خود به خانم وزیری، مسئول دانش آموختگان مراجعه فرمایید)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

1

اکرم کمالی جمال

مدیریت صنعتی

2

شیما طالب پور

روانشناسی عمومی

3

مریم فلاحیان سیچانی

روانشناسی عمومی

4

مهوش نیایش

مدیریت صنعتی

5

زینب صناعی

مدیریت جهانگردی

6

طلعت نیکوبخت

روانشناسی عمومی

7

فائزه علی اکبری حسین آبادی

روانشناسی عمومی

8

سمیرا حسن زاده هفشجانی

روانشناسی عمومی

9

الهام طالبی یزد آبادی

مدیریت بازرگانی

10

مهسا آب یار قدیمی

مدیریت بازرگانی

11

شادی تشیع

مدیریت بازرگانی

12

مائده ماهرانی برزانی

مدیریت صنعتی

13

مرضیه لطفی فروشانی

روانشناسی عمومی

14

زهرا استکی

روانشناسی عمومی

15

زهرا پدر اصفهانی

روانشناسی عمومی

16

سعید توکلی

مدیریت صنعتی

17

فاطمه شاکران

روانشناسی عمومی

18

فاطمه حسن پور

مدیریت صنعتی

19

ریحانه درستکار

روانشناسی عمومی

20

مهتاب محمدیان دهکردی

روانشناسی عمومی

21

پریسا باقری

حسابداری

22

آزاده علاف قاسم

مدیریت بازرگانی

23

فاطمه صابری

روانشناسی عمومی

24

مریم شجاعی قهریزجانی

روانشناسی عمومی

25

سارا دره شوریجانی

مدیریت بازرگانی

26

آسیه خدامی

روانشناسی عمومی

27

مهشید هوائی شمس آبادی

روانشناسی عمومی

28

مهسا خسرویان

مدیریت بازرگانی

29

گلزاده درخشنده

مدیریت صنعتی

30

امید دهقانی مزرعه عربی

روانشناسی عمومی

31

فاطمه موسوی

روانشناسی عمومی

32

مینا جمالی علی آبادی

مدیریت بازرگانی

33

اکرم محمدی

مدیریت بازرگانی

34

مهناز صفوی

مدیریت صنعتی

35

احترام صادقیان

روانشناسی عمومی

36

مائده سلیمانی لادانی

مدیریت صنعتی

37

راضیه شریف نژاد

مدیریت بازرگانی

38

مرضیه حفیظی

روانشناسی عمومی

39

بهاره خداوردیان

روانشناسی عمومی

40

سمیرا صمدی بروجنی

مدیریت صنعتی

41

محسن صادقی

مدیریت صنعتی

42

زهرا رحیمی لنجی

روانشناسی عمومی

43

گلبانو ولیخانی

روانشناسی عمومی

44

بابک برخی

روانشناسی عمومی

45

شعله مسعودی

روانشناسی عمومی

46

نرگس زندی نسب

مدیریت بازرگانی

47

اعظم علی پور

روانشناسی عمومی

48

مرضیه پور هادی

روانشناسی عمومی

49

عاطفه گل آقائی شاپور آبادی

روانشناسی عمومی

50

مرضیه اکبر

حسابداری

51

الهام سادات تقوی دهاقانی

مدیریت بازرگانی

52

معصومه جعفری

روانشناسی عمومی

53

مریم السادات هاشمی ریزی

مدیریت جهانگردی

54

سمیرا سیستانی

مدیریت بازرگانی

55

فائزه هادی زاده

مدیریت بازرگانی

56

الهام علون آبادی نیسیانی

روانشناسی عمومی

57

فاطمه قربانی بندارتی

روانشناسی عمومی

58

مهسا شفیعی

روانشناسی عمومی

59

سارا کیانی هرچگانی

مدیریت صنعتی

60

فرزانه سعیدی مسینه

حسابداری

61

مهری ایرنپور

روانشناسی عمومی

62

پریسا صابری مهر فروزانی

روانشناسی عمومی

63

الهه علی زاده

روانشناسی عمومی

64

فاطمه ملکوتی خواه

مدیریت بازرگانی

65

مهرداد مویدی راد

مدیریت بازرگانی

66

مریم داوری دولت آبادی

مدیریت بازرگانی

67

نسرین زارعی

مدیریت بازرگانی

68

الهام معتمدی

روانشناسی عمومی

69

آناهیتا اخوان شریف

مدیریت جهانگردی

70

مرضیه عسگری

روانشناسی عمومی

71

فاطمه زاغیان

مدیریت صنعتی

72

پریسا زرگری پور

روانشناسی عمومی

73

میرنوش غوکاسیان

مدیریت جهانگردی

74

نگین شهریاری پور

روانشناسی عمومی

75

بهاره دامن گیر

مدیریت صنعتی

76

فرحناز جهانگیری

روانشناسی عمومی

77

ندا علینقی زاده

مدیریت بازرگانی

78

مجتبی خانی ولدانی

روانشناسی عمومی

79

حسین معتوقی مرزوق زاده

مدیریت بازرگانی

80

مونا هادی محمد آبادی

روانشناسی عمومی

81

مهسا لطفی

مدیریت بازرگانی

82

کبری احمدی میر آبادی

روانشناسی عمومی

83

لیلا حسینی

مدیریت بازرگانی

84

مهدیه زمانی چریانی

روانشناسی عمومی

85

الهه عظیمی دستگردی

روانشناسی عمومی

86

مرضیه صالحی

مدیریت بازرگانی

87

سید کمال فاطمی آذرخورانی

مدیریت بازرگانی

88

همایون سلطانی رنانی

مدیریت صنعتی

89

مرضیه اکبر

حسابداری

90

حسین فردوسی حسین آبادی

مدیریت صنعتی

91

راضیه مسائلی

روانشناسی عمومی

92

امیر سلیمانی فارسانی

حسابداری

93

سمیه طالبی حبیب آبادی

روانشناسی عمومی

94

سروناز چرمچیان

مدیریت صنعتی

95

هاجر میرزا باقریان حسین آبادی

روانشناسی عمومی

96

حدیث سلیمانی نوکابادی

مدیریت بازرگانی

97

زهرا اسماعیلی چم جمگلی

مدیریت بازرگانی

98

مریم حاتمی آلوقره

مدیریت صنعتی

99

زهرا جمشیدیان قلعه سفیدی

روانشناسی عمومی

100

زهرا قائد امینی هارونی

روانشناسی

101

زهرا باقری راد

مدیریت بازرگانی

102

مریم اخوان

حسابداری

103

مریم قضاوی خوراسگانی

روانشناسی عمومی

104

اعظم اسماعیلی شاهزاده علی اکبری

روانشناسی

105

فاطمه فشارکی فرد

روانشناسی عمومی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما