اسامی دانشجویانی که دانشنامه کارشناسی آنها صادر شده (9 تیر 97)

اسامی دانشجویانی که دانشنامه کارشناسی آنها صادر شده

( برای تحویل دانشنامه خود با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت کارشناسی و یک عدد تمبر 000/10 ریالی ( تهیه از بانک ملی) به خانم وزیری، مسئول دانش آموختگان مراجعه فرمایید)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

بهمن بابائی

2

حسین اسماعیل نیا

3

مهناز حیدری جونقانی

4

مهناز صادقی عمرو آبادی

5

نسرین نادری نوکابادی

6

آزاده هراتیان

7

مجید اجل لوئیان

8

لیلا نادری نوبندگانی

9

فرزاد بهمنیار

10

مهران کاظمپور اسفرجانی

11

گلناز ضیائی جنت آبادی

12

نوشین ایمانی ترکمانی

13

مهدی ملکوتی خواه

14

مریم گارماسه دستجردی

15

زهرا آقا علای سیچانی

16

احسان چلونگر

17

عاطفه رضائی

18

فاطمه محمودی گهروئی

19

فرزاد خان احمد

20

فردوس فاطمی

21

جهانشیر باقری

22

الهه مختاری

23

الهه کریمی

24

لیلا رحیمیان دستجردی

25

مهری پارسا مهر

26

بهناز پهلوان

27

لیلا رحیمیان دستجردی

28

سارا حدیدی

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر